คณิตศาสตร์สูงชัน

หลอดสูญญากาศ

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์หมายถึงความหมายของหลอดสุญญากาศ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ความคุ้มค่า

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของค่า รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปร

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของตัวแปร รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Visual Basic

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Visual Basic (VB) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กราฟิกแบบเวกเตอร์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของกราฟิกแบบเวกเตอร์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

โหมดละเอียด

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของโหมด verbose รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เวอร์ชั่น

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของเวอร์ชัน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

VGA

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ VGA (Video Graphics Array) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของวิดีโอ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

พอร์ตวิดีโอ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของพอร์ตวิดีโอ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การสนทนาทางวิดีโอ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของแฮงเอาท์วิดีโอ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอการ์ด

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์หมายถึงความหมายของการ์ดวิดีโอ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

พอร์ตวิดีโอ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของพอร์ตวิดีโอ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ปุ่มดู

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของปุ่มมุมมอง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

VirtualBox

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของ VirtualBox รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เดสก์ท็อปเสมือน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของเดสก์ท็อปเสมือน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แป้นพิมพ์เสมือน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของแป้นพิมพ์เสมือน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ไวรัส

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของไวรัส รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Visio

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ viio รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง