คณิตศาสตร์สูงชัน

แท็กบริการ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของแท็กบริการ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

โหมดปลอดภัย

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของเซฟโหมด รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Galaxy S

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ Samsung Galaxy S รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

SATA

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของ SATA (serial ATA หรือ serial AT Attachment) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บันทึก

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของการบันทึก รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บันทึกเป็น

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสิ่งที่บันทึกเป็นวิธีการ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

มาตราส่วน

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของมาตราส่วน รวมถึงลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล และข้อกำหนด

หลอกลวง

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของกลโกง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ScanDisk

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ scandisk รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ภาษาการเขียนโปรแกรมแบบแผน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของภาษาโปรแกรม Scheme รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เกา

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Scratch รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ขีดข่วนพื้นที่

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของพื้นที่เริ่มต้น รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมรักษาหน้าจอ

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของโปรแกรมรักษาหน้าจอ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สคริปต์

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของสคริปต์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เลื่อน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของการเลื่อน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แถบเลื่อน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของแถบเลื่อน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แป้นเลื่อนล็อค

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของแป้น Scroll Lock ซึ่งรวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

SCSI

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ SCSI (Small Computer System Interface) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง