คณิตศาสตร์สูงชัน

ฉลาก

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของป้ายกำกับ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แคลคูลัสแลมบ์ดา

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของแคลคูลัสแลมบ์ดา รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวประมวลผลภาษา

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของตัวประมวลผลภาษา รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แล็ปท็อป

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ว่าแล็ปท็อปคืออะไร รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เลเซอร์ปริ้นเตอร์

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์หมายถึงความหมายของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

LED

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ LED (ไดโอดเปล่งแสง) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

จอ LED

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ว่า led monitor หมายถึงอะไร รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

มรดก

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของมรดก รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

น้อยกว่า

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายที่น้อยกว่า รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

จดหมาย

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของตัวอักษร รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

LibreOffice

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ libreoffice รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

วงจรชีวิต

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของวงจรชีวิต รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ปากกาไฟ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของปากกาแสง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ไลน์

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของบรรทัด รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าแถว

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของบรรทัด รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของลิงก์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ลินุกซ์

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของลินุกซ์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Lisp

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ LISP (ตัวประมวลผลรายการ) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สตริงตามตัวอักษร

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของสตริงตามตัวอักษร รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Lmhosts

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ lmhosts รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง