คณิตศาสตร์สูงชัน

Kali Linux

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Kali Linux รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เมนูเคบับ

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของเมนูเคบับ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แกน

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของเคอร์น รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คีย์ผสม

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ว่าคีย์ผสมหมายถึงอะไร รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แป้นพิมพ์ลัด

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของแป้นพิมพ์ลัด รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

การกดแป้นพิมพ์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของการกดแป้นพิมพ์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คีย์เฟรม

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของคีย์เฟรม รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แป้นพิมพ์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของแป้นพิมพ์ รวมถึงลิงก์ รูปภาพ ตัวอย่าง ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กิโลบิต

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Kb (กิโลบิต) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กิโลไบต์

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ KB (กิโลไบต์) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กิโลเฮิรตซ์

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ kHz (กิโลเฮิรตซ์) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Kindle

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ Kindle รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คะแนน Klout

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของคะแนน Klout รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

KVM

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ KVM รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง