คณิตศาสตร์สูงชัน

โหมดมืด

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของโหมดมืด รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แผงควบคุม

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของแดชบอร์ด รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ปุ่มแดช

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของปุ่ม Dash รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูล

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของฐานข้อมูล รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของข้อมูล รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แผ่นข้อมูล

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของแผ่นข้อมูล รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การถ่ายโอนข้อมูล

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของการถ่ายโอนข้อมูล รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ประเภทข้อมูล

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของประเภทข้อมูล รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างข้อมูล

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของโครงสร้างข้อมูล รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ขั้วต่อ D-sub

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของตัวเชื่อมต่อ D-sub รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ระบบกระจายอำนาจ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของระบบกระจายอำนาจ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของการประกาศ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การเขียนโปรแกรมประกาศ

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของการเขียนโปรแกรมแบบเปิดเผย รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ทุ่มเท

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายเฉพาะ เช่น หน่วยความจำเฉพาะ เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ ฯลฯ

ค่าเริ่มต้น

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของค่าเริ่มต้น รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ตัวคั่น

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของตัวคั่น รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ลบ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของการลบ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ตัวดำเนินการอ้างอิงre

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของตัวดำเนินการ dereference รวมถึงลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล และข้อกำหนด

เดสก์ทอป

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของเดสก์ท็อป รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การเผยแพร่บนเดสก์ท็อป

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของการเผยแพร่เดสก์ท็อป รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง