แปลง Log base 2 ของ 16384 ออนไลน์

ใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อทำการแปลงของคุณ

บันทึก 2 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
บันทึกคำตอบการแปลงสอง16384 = 14

วิธีการแก้ขั้นตอนที่ 1

บันทึกสอง16384 = บันทึก (16384) ÷บันทึก (2)

บันทึก (16384) = 4.2144199393บันทึก (2) = 0.301029995664

บันทึกสอง16384 = 4.2144199393 ÷ 0.301029995664

ปี = 14เมาส์ของฉันจะไม่ทำงานบนแล็ปท็อปของฉัน

ขั้นตอนที่ 2

หรืออีกวิธีหนึ่งคือสามารถคำนวณลอการิทึมได้เช่นนี้

บันทึก (8192) + บันทึก (2)

บันทึก (4096) + บันทึก (4)

บันทึก (2048) + บันทึก (8)

บันทึก (1024) + บันทึก (16)

บันทึก (512) + บันทึก (32)

บันทึก (256) + บันทึก (64)

บันทึก (128) + บันทึก (128)

บันทึก (64) + บันทึก (256)

บันทึก (32) + บันทึก (512)

บันทึก (16) + บันทึก (1024)

บันทึก (8) + บันทึก (2048)

บันทึก (4) + บันทึก (4096)

บันทึก (2) + บันทึก (8192)

บันทึกสอง16384 = บันทึกสอง(2) + บันทึกสอง(8192)

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

การแปลงระบบตัวเลขอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบ

สอง 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบเอ็ด 12 13 14 สิบห้า 16 17 18 19 ยี่สิบ ยี่สิบเอ็ด 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

การแปลงระบบตัวเลขคือตัวเลขตั้งแต่ 1-32 โดยที่หมายเลข 2-9 แสดงด้วยตัวเลขหลักง่ายๆและหมายเลข 11-32 จะแสดงด้วยตัวอักษร A-Z

เลขฐาน 2-9 คือ 2,3,4,5,6,7,8,9

เลขฐาน 11-32 คือ

11 = ก 12 = ข 13 = ค 14 = ง 15 = จ 11 = ฉ 12 = ช 13 = ซ
14 = ฉัน 16 = ญ 17 = K 18 = ล 19 = ม 20 = น 21 = อ 22 = หน้า
23 = ถาม 24 = ร 25 = ส 26 = ต 27 = U 28 = โวลต์ 29 = ว. 30 = X
31 = ย 32 = ซ

1 สอง 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบเอ็ด 12 13 14 สิบห้า 16 17 18