แปลง Log base 2 จาก 128 ออนไลน์

ใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อทำการแปลงของคุณ

บันทึก 2 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
บันทึกคำตอบการแปลงสอง128 = 7

วิธีการแก้การสร้างมาโครใน word

ขั้นตอนที่ 1

บันทึกสอง128 = บันทึก (128) ÷บันทึก (2)

บันทึก (128) = 2.10720996965บันทึก (2) = 0.301029995664

บันทึกสอง128 = 2.10720996965 ÷ 0.301029995664

วิธีอ่านซอร์สโค้ดของ facebook

ปี = 7ขั้นตอนที่ 2

หรืออีกวิธีหนึ่งคือสามารถคำนวณลอการิทึมได้เช่นนี้

บันทึก (64) + บันทึก (2)

บันทึก (32) + บันทึก (4)

บันทึก (16) + บันทึก (8)

บันทึก (8) + บันทึก (16)

บันทึก (4) + บันทึก (32)

เป็นแล็ปท็อปพีซี

บันทึก (2) + บันทึก (64)

บันทึกสอง128 = บันทึกสอง(2) + บันทึกสอง(64)

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

การแปลงระบบตัวเลขอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบ

สอง 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบเอ็ด 12 13 14 สิบห้า 16 17 18 19 ยี่สิบ ยี่สิบเอ็ด 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

การแปลงระบบตัวเลขคือตัวเลขตั้งแต่ 1-32 โดยที่หมายเลข 2-9 แสดงด้วยตัวเลขหลักง่ายๆและหมายเลข 11-32 จะแสดงด้วยตัวอักษร A-Z

เลขฐาน 2-9 คือ 2,3,4,5,6,7,8,9

เลขฐาน 11-32 คือ

วิธีวัดขนาดหน้าจอ
11 = ก 12 = ข 13 = ค 14 = ง 15 = จ 11 = ฉ 12 = ช 13 = ซ
14 = ฉัน 16 = ญ 17 = K 18 = ล 19 = ม 20 = น 21 = O 22 = หน้า
23 = ถาม 24 = ร 25 = ส 26 = ต 27 = U 28 = โวลต์ 29 = ว. 30 = X
31 = ย 32 = ซ

1 สอง 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบเอ็ด 12 13 14 สิบห้า 16 17 18