คณิตศาสตร์สูงชัน

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ C รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แท็กซี่

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของไฟล์ Cabinet รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เคเบิ้ล

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของสายเคเบิล รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เคเบิลโมเด็ม

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของเคเบิลโมเด็ม รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เลือกสายเคเบิล

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของการเลือกสายเคเบิล รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แคช

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของแคช รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เครื่องคิดเลข

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของเครื่องคิดเลข รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

CamelCase

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ camelcase รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวเก็บประจุ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของตัวเก็บประจุ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Caps Lock

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ Caps Lock รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

เครื่องอ่านบัตร

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของเครื่องอ่านการ์ด รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ไม่

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของคาเร็ต รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เกมรถ

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของเกมรถ เกมจำลองรถ เกมขับรถ และเกมแข่งรถ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่สำคัญ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เกมสบาย ๆ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของการเล่นเกมทั่วไป รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แมว 5

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ Cat 5 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กระแสตรง

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ CC รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ซีดี

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของซีดี รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของรหัสเปิดใช้งาน รหัสซีดี และรหัสผลิตภัณฑ์ที่มีลิงก์ รูปภาพ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Celeron

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Celeron รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง