224 หารด้วย 12 ส่วนยาว

ใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อทำการแปลงของคุณโดยแยกตัวเลขด้วยลูกน้ำ

2 ธ.ค. สถานที่ 2 ธ.ค. สถานที่ 3 ธ.ค. สถานที่ 4 ธ.ค. สถานที่ 5 ธ.ค.

224 หารด้วย 12 ได้นามสกุลเป็น 224 ÷ 12

224 หารด้วย 12 เป็นเศษส่วน

224/12 ÷ 2
112/6 ÷ 2
56/3

224/12 ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดคือ = 56/3

50 ด้านล่างบันทึก

224/12 = 18สอง/3เป็นเศษส่วนผสม224/12 = 18.6666666667 เป็นรูปทศนิยม

278 หารด้วย 2

224/12 = 18.67 ในทศนิยม 2 ตำแหน่ง

224/12 = 18.7 ถึงสิบที่ใกล้ที่สุด224/12 = 18.67 ถึงร้อยที่ใกล้ที่สุด

224/12 = 18.667 ถึงพันที่ใกล้ที่สุด

log3 (3)

เครื่องคิดเลขแบบจำลองเศษส่วนหรือเครื่องคิดเลขลดเศษส่วนเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ออนไลน์ที่แปลงเศษส่วนที่กำหนดให้เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดหรือลดลง ลดความซับซ้อนของเศษส่วนได้อย่างง่ายดายและแสดงขั้นตอนสำหรับการแปลงเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุด

ตัวอย่าง Simplify 50/100

สมมติว่าเราต้องการลดความซับซ้อนของ 50/100 ให้เป็นรูปแบบย่อ เราเริ่มทดสอบจำนวนเต็มทั้งหมดเพื่อดูว่ามันหาร 50 และ 100 หรือไม่เพื่อให้ได้ค่าผลลัพธ์ที่ตามมา ค่าผลลัพธ์จะเป็นเศษส่วนอย่างง่าย ดังนั้นเราจึงเริ่มต้นด้วย 2 และตรวจสอบหมายเลข 19 ต่อไป

50/100 ÷ 2 = 25/50; ที่หารเราเริ่มอีกครั้งด้วย 2
25/50 ÷ 2 = 12.5 / 25 ไม่ใช่ค่าจำนวนเต็มดังนั้นลองหมายเลขสูงสุดถัดไป 3
25/50 ÷ 3 = 8.333 / 16.67 ไม่ใช่จำนวนเต็มดังนั้นลองหมายเลขสูงสุดถัดไป 4
25/50 ÷ 4 = 6.25 / 12.5 ไม่ใช่จำนวนเต็มดังนั้นลองหมายเลขสูงสุดถัดไป 5
25/50 ÷ 5 = 5; ที่หารเราเริ่มอีกครั้งด้วย 2
5/10 ÷ 2 = 2.5 / 5 ไม่ใช่จำนวนเต็มดังนั้นลองหมายเลขสูงสุดถัดไป 3
5/10 ÷ 3 = 1.67 / 3.33 ไม่ใช่จำนวนเต็มดังนั้นลองหมายเลขสูงสุดถัดไป 4
5/10 ÷ 4 = 1.25 / 2.5 ไม่ใช่จำนวนเต็มดังนั้นลองหมายเลขสูงสุดถัดไป 5
5/10 ÷ 5 = 1/2
ตัวย่อ 50/100 จึงเหมือนกับ 1/2

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Choose how many decimal places you want .
  2. Click on convert to simplest form.

การแปลงจำนวนอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา

198 หารด้วย 6

1 สอง 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบเอ็ด 12 13 14 สิบห้า 16 17 18 19 ยี่สิบ ยี่สิบเอ็ด 225

2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3. 4 35 36 37 38 39 40 41 42 225